SG – Histori (3)

HISTORI (3) SGuraziu, 2019 Poezia shkruhet ndryshe, lexohet ndryshe, natyrisht, jo siç “ndryshe” lexohet ndryshe, ftohtë… pa asnjë kuptim tjetër të ngrohtë – poezia është diç si triadë, jokushtimisht na lidh mua, ty dhe domethënien, psh. sot do jesh konfuze… Continue Reading