Presidenti më i bukur në Eurot shqipptare!

(sky division, shtator 2018)

…një tjetër truk fotoshopik nga Sky Division – propozim i UGSH (Unioni i Grave Shqiptare) për njërën nga monedhat e ardhshme (në kuadër të kampanjës politiko-artistike “Vizione rreth aderimit në BE“, organizuar nga Edi Rama para se të bëhej “Keyeministër”, e që i bie të jetë para disa viteve tashmë, ndoshta 5-6 vite : )

Sky Division (SG) – Presidenti më i bukur në Eurot shqipptare, propozim i UGSH (Unioni i Grave Shqiptare)