Postproduction UI Integration (Test), 2016

“Æon Flux” (2005) – Charlize Theron në rolin kryesor, në një skenë ajo e kupton se dikush (që nuk pritej) merret dhe me vrasje, duke parë tek e largojnë kufomën nga ndërtesa, e kupton një sekret të madh – pata eksperimentuar duke integruar gjoja një UI në syrin e saj, ajo pastaj brenda sekondash e sheh në “database” se kush ishte viktima 🙂