Don’t steal, never, ever

(s’duhet vjedhur, kurrë, kurrë… kurrë, qeverisë nuk i pëlqen konkurrenca : )