Salvador Dali – Venera Gjirafë (Qafëgjatë), 1973

Salvador Dali (1904-1989) – Venera Gjirafë (Qafëgjatë), 1973