James Rosenquist – Ngjyra e Mendjes dhe Muskujve, 1996

James Rosenquist (1933-2017) – “Ngjyra e Mendjes dhe Muskujve“, 1996

James Rosenquist (1933-2017) – Ngjyra e Mendjes dhe Muskujve, 1996