Lucio Fontana – Koncept Hapësinor (në Pritje), 1960

Lucio Fontana – Koncept Hapësinor (në Pritje), 1960

 

Lucio Fontana (1899-1968) – Koncept Hapësinor (në Pritje), 1964