Paqja – Diç si projekt “do it yourself”

paqja e botës, hm… tingëllon sikur duhet bërë vetë, diç si projekt “do it yourself” : )