David Johnson – Disa nga të mëdhenjtë e “letrave” (portrete)

…disa nga të mëdhenjtë e “letrave” si portrete skajshmërisht të bukura e simplistike nga mjeshtri i madh, ilustratori David Johnson – stili i tij pa i “sforcuar” vijat, duke e kapërthyer thjeshtësinë e përkryer, qetësinë dhe kthjelltësinë ekspresive…
(sguraziu)

Goethe, Woolf, Tolstoy

David Johnson – Goethe, Woolf, Tolstoy

Hugo, Joyce, Kafka

David Johnson – Hugo, Joyce, Kafka

Balzac, Borges, Byron

David Johnson – Balzac, Borges, Byron