Piet Mondrian – Kompozicion me linjë të dyfishtë dhe me të verdhën, 1932

Piet Mondrian (1872-1944) – Kompozicion me vijë (linjë) të dyfishtë dhe me të verdhën, 1932