Vetë-menaxhimi i manifestimit të Imazhit dhe “Identitetit” tonë!

S. Guraziu – Ars Poetica, N 2018 (Koment)

Unë s’jam ai që unë mendoj se jam. S’jam ai që ti mendon se unë jam. Jam ai që unë mendoj se ti mendon se unë jam” – Charles Horton Cooley (1864-1929)

…sikur e “koklavitur” pakëz për ta kuptuar drejt, por thënie aq briliante, pothuaj sikur e “pabesueshme” se si Ch. H. Cooley që në shek. XIX e dinte të vërtetën, për të cilën temë unë, 2 shekuj pas tij dhe s’jam i sigurt nëse di mjaftushëm, sëpaku të dija sa për vete 🙂
Natyrisht, vetveten e shohim sipas “prizmit” tonë, sipas mendjes sonë, veten e gjykojmë sipas standardeve të vetëgjykimit dhe si krijesa shoqërore e “paraqesim” veten për të tjerët. Fb psh. na ndihmon t’ia prezantojmë botës imazhin dhe identitetin tonë, dhe duke qenë Fb një socio-vegël “regjistruese” (psh. që i ruan fotot, bëmat, shkrimet, komentet, aktet, ndëraktivitetin me rrethin e miqësisë, eventet, ëndrrat… gjithçka), mund t’jetë një lloj “kohëlinje” e cila do t’na fliste se si i japim formë apo e formësojmë, si e përshtasim veten tonë për t’i përmbushur, për t’i prekur, për t’i arritur standardet dhe pritjet e rrezes shoqërore. Kështusoj, duke e përcjellur, duke e “parë” vetveten, mund t’i shohim pasaktësitë që dalin përmes “syve” të të tjerëve, dhe me kohën adaptohemi ndaj ego-s e ndaj vetvetes “formale”, bëhemi më të shkathët në prezantimin e manipuluar të vetvetes (për rrjetin social por dhe për neve vetë), sepse na bën të ndjehemi më “te sigurt” (qoftë dhe si falsitet), sepse e ndihmon stabilitetin e vetëbesimit tonë.

***
Si rrumbullakësim i diçkaje (e që ishte diç si punim-tezë për “Master of Fine Arts” (MFA), Utah State University, 2013, nga Richard Landvatter), autori ia fillonte duke e përdorur thënien më lart të Charles Cooley, shkrimi i tij kishte të bënte me vetë-menaxhimin e manifestimit (të neve vetë) për ta formësuar “identitetin” tonë në mediat sociale (si psh Fb, Twitter etj). Mënyra se si do të duket “prezantimi” ynë në Internet mund të jetë mjaft e frikshme, – ishte shprehur Landvatter – duke shkaktuar atë që njihet si “ankthi i paraqitjes”. Ky ankth na nxit të kujdesemi për “influencimin e paraqitjes”, gjë që mund të rezultojë në shtrembërim, në profil fals, të gënjeshtërt të asaj çfarë realisht jemi.

Photo (cropped): UM Library – University of Michigan – Charles H. Cooley family