Rruga e suksesit prore në ndërtim e sipër!

the road to success is always under construction” (rruga kah suksesi është prore në ndërtim e sipër)

…s’di kush e ka thënë këtë (ndoshta askush… dhe njëkohësisht gjithkush), vetë s’di ç’është suksesi, s’e kam përjetuar kurrë : ) ama më duket e saktë dhe fort logjike si thënie