Saint Hoax – “PoPlitically Incorrect”, 2014-16

Saint Hoax – “PoPlitically Incorrect“, 2014-15

Kimmy Jungle“, 2015 – “Erdoğina“, 2014 – “Vladdy Pushin’”, 2014 – “Ossie B“, 2014 – “Georgia Buchette“, 2014 – “Queen Abby“, 2014

…në qasjen për t’i ndeshur Pop-Kulturat me Politikat, sa i përket imagjinates dhe satirizmit disa artistë kontemporanë janë thjesht të paparë : )
[ “Saint Hoax” është pseudonim (ose emër artistik) i një artisti nga Lindja e Mesme… ]

– – –

Saint Hoax – “PoPlitically Incorrect“, 2016

1 – “Donna Trumpette“, 2016
2 – “The Future is Genderless“, 2016