William Bouguereau – Katër stinët

William Bouguereau (1825-1905) – Katër stinët: Pranvera, Vera, Vjeshta, Dimri

William Bouguereau (1825-1905) – Katër stinët: Pranvera, Vera, Vjeshta, Dimri