Horst P. Horst – Jetë e Qetë Klasike, Nju Jork, 1937

Horst P. Horst (1906-1999) – Jetë e Qetë Klasike, Nju Jork, 1937

Horst P. Horst (1906-1999) – Jetë e Qetë Klasike, Nju Jork, 1937