Maqbool Fida Husain – Kali i 8 i Energjisë Diellore, 1995

Maqbool Fida Husain (1913-2011) – Kali i 8 i Energjisë Diellore, 1995

Maqbool Fida Husain (1913-2011) – Kali i 8 i Energjisë Diellore, 1995