Pablo Picasso – Violinë me fletë muzikore, 1912

1- Pablo Picasso (1881-1973) – Violinë me fletë muzikore, 1912
2- Robert Motherwell (1915-1991) – XX, 1985

…70 vjet më vonë Motherwell pothuaj e “kopjon” Pikason, jo mbase “kopje” identike por e qartë se prej nga frymëzimi : )

1- Pablo Picasso (1881-1973) – Violinë me fletë muzikore, 1912
2- Robert Motherwell (1915-1991) – XX, 1985