Shirin Neshat – Pa titull (Seria Monologjet), 1999

Shirin Neshat – Pa titull (Seria Monologjet), 1999

Shirin Neshat – Pa titull (Seria Monologjet), 1999