Rowena Morrill – “Opus 100” (Issac Asimov ulur në fron)

“…aspekti më i trishtë i jetës aktualisht është se shkenca mbledh njohuri më shpejtë sesa shoqëria ia del të ‘mbledh’ urtësi – anti-intelektualizmi përherë, si një fije e ka përshkuar jetën tonë politike dhe kulturore, nxitur e ushqyer nga nocioni i rremë se demokraci do t’thotë ‘injoranca ime është po aq e mirë sa dhe dija jote’…” – Isaac Asimov (1920-1992)

Rowena Morrill – “Opus 100” (Issac Asimov ulur në fron)

“Supozimet tua janë dritarja për ta parë botën, pastroji herë pas here ‘xhamat’, ose drita s’do depërtojë…” – Isaac Asimov (1920-1992)

Rowena Morrill – “Opus 200” (Issac Asimov)