Kujdes (!) në shtëpinë e shkrimtarit

…kujdes (!) në shtëpinë e shkrimtarit, mund t’jetë në punë e sipër… duke shkruar, ose në gjumë pas natës së gjatë kreative, i droguar nga kafeina “balzakiane”, njësoj si pagjumësia e rëndë është dhe krijimtaria, procesi i të shkruarit është rraskapitës, psiko-mendërisht po aq dhe fizikisht, sepse duhet lodhur mendjen e duhet shkrirë mend, pa le që shkrimtarët fare lehtë mund t’shtangen në formë të germës “Z”, dmth. nga të ulurit gjaaaaaaaatë në karrige, respektoje qetësinë dhe rregullat e shtëpisë së tij, mund t’rrish por ji i heshtur, i pa fjalë, i pa zhurmë, i pa zë… dhe mos u anko, përndryshe gjithçka që thua ose bën mund t’përdoret kundër teje në librat e radhës : )
– – –
…do not disturb, writer at work, be silent, speechless, noiseless, soundless, voiceless… and don’t complain, anything you say or do will be used against you… : )
[ sg – ap, t 21 ]