Louis Hellman – Archi-têtes, 1991

…karikatura të arkitektëve të mirënjohur, duke i përdorur stilet e tyre arkitekturale si dhe elemente të ndërtesave projektuar nga ta – e lehtë nëse t’jesh vetë arkitekt dhe + karikaturist, s’duhet hyrë në hak, portretet qenë punuar mjaft saktë, psh. Gaudi-n do ta njohim menjëherë, mrekullia “Sagrada…” e Barcelonës i ngjanë hundës + fyturës së tij, apo psh. Le Corbusier është paraqitur madje dhe me llullën e vet, ose Richard Rogers me hundën e shtrembëruar (dmth. pikërisht me stilin e tij arki-madhështor… prej “gypave dhe bovellizm-ave” të arkitekturës moderne : )
[ sg – ap, t 21 ]