Andy Warhol – Detaje nga Shpallja, 1472, 1984

Andy Warhol (1928-1987) – Detaje nga piktura e Renesansës (Da Vinçi, Shpallja, 1472), 1984

…shpallja e Mishërimit (për Marinë e virgjër) nga engjëlli Gabriel (Lluka 1: 26-38) – në muajin e gjashtë të shtatzënisë Perëndia e dërgoi engjëllin Gabriel për t’ia shpalosur lajmin nënës (virgjëreshës) Maria – ajo pati pyetur si është e mundur “shtatzënë”, derisa e dinte me siguri se ishte e virgjër – mirëpo engjëlli i pati thënë që nuk duhej të brengosej “si dhe pse”, pasi thjesht ishte vullneti i Perëndisë…
(sg – ap, sh 2018)

Andy Warhol (1928-1987) – Detaje nga piktura e Renesansës (Da Vinçi, Shpallja, 1472), 1984