Annette Bezor – No, 1991

“jo” mund t’jetë e bukur, madje diç artistike…
ose sëpaku t’i thuash ndokujt “jo” me stil padyshim dhemb më pak : )