Karl Bryullov – Dita e fundit në Pompei, 1830-33

Karl Bryullov (1799-1852) – Dita e fundit në Pompei, 1830-33
(Dimensionet: 6.51 m x 4.56.5 m)