Murali hemiciklik i Shkollës së Arteve të Bukura, Paris

Paul Delaroche (1797-1856) – Murali hemiciklik (ose Gjysmërrethi) i Shkollës së Arteve të Bukura, Paris, 1836-41
(mural i gjatë 27 m, Ecole des Beaux Arts, Paris)