Faik Bey Konitza – Memorandum për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, 1899

“Mémoire sur le Mouvement National Albanais” i Konicës u hartua në Bruksel, në Janar 1899, për autoritetet Austro-Hungareze në Vjenë, që t’i informonte ata dhe të merrte mbështetjen eventuale për çështjen shqiptare. Memorandumi, me të cilin Konica padyshim shpresonte po ashtu të merrte një subvencion austriak për botimin e revistës së tij “Albania”, ofron një vlerësim të sinqertë, anise personal, të lëvizjes kombëtare shqiptare në dekadat e fundit të shek. XIX. (Dr. R. Elsie)

(sqarim shtesë – biografia e Konicës nga R. Elsie, mirëpo teksti i “memorandumit” nga frëngjishtja në anglisht qe përkthyer nga Harry Hodgkinson, Centre for Albanian Studies – jo nga R. Elsie – shën. im, sg)

Shkëputje nga Pjesa e Pestë – Listë alfabetike e të gjithë shqiptarëve, të cilët, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në favor apo kundër, ishin të përfshirë në lëvizjen patriotike, me pak fjalë për secilin prej tyre.

(screenshot – nga publikimi i Dr. Robert Elsie, në kuadër të “Texts and Documents of Albanian History” – sguraziu, 2018)