Shirin Neshat – “Qetësia e rebeluar” e feminizmit iranian!

(sguraziu – ars poetica, maj 2019)

…disa vepra të Shirin Neshat nga seritë fotografike të v. 1994 “Besnikëria ndaj Pagjumësisë“, pastaj nga seria “Rapture” 1999, “Fervor” 2000, ca foto nga videot “Passage” 2001, dhe “Tooba” 2002 etj.

[ Shirin Neshat (1957) është një artiste iraniane e cila jeton në ShBA (Nju Jork), e njohur kryesisht për fotografinë, videografinë dhe filmin. Arti i saj përqendrohet në kontrastin mes Lindjes (Islamit) dhe Perëndimit, mes feminitetit dhe maskulinitetit, mes jetës publike dhe asaj private, mes antikitetit dhe modernitetit, si dhe në lidhjen-përmbushjen e boshllëqeve ndërmjet këtyre subjekteve. ]