Marsi – Muaji i Historisë së Grave (1-31 Mars 2020)

Marsi – Muaji i Historisë së Grave (1-31 Mars 2020)
…muaj që nxjerr në pah kontributin e grave lidhur me ngjarjet në histori dhe në shoqërinë bashkëkohore
– – –
March – Women’s History Month (March 1-31, 2020)
…a month that highlights the contributions of women to events in history and contemporary society