Maximilian Lenz – “Një Botë”, 1899

Maximilian Lenz (1860-1948) – Një Botë, 1899

Maximilian Lenz (1860-1948) – Një Botë, 1899