Antonio Calderara – Horizont Dyngjyrësh ( – ), dhe ( + ), 1970

Antonio Calderara (1903-1978) – Horizont Dyngjyrësh ( – ), dhe Horizont Dyngjyrësh ( + ), 1970

Antonio Calderara (1903-1978) – Horizont Dyngjyrësh ( – ), dhe Horizont Dyngjyrësh ( + ), 1970