Zero-tolerancë për gënjeshtrat!

again and always… “don’t tolerate liars, be a nice person, not a stupid one
zero-tolerancë për gënjeshtrat : )