Pashkët (festë fetare)

Pashkët (festë fetare) – në vitin liturgjik për të krishterët është një festë e rëndësishme, kremtimi më i madh, për besimtarët e krishterë Jezu Krishti qe ringjallur pas kryqëzimit të tij, Pashkët paraprihen nga një fazë 40-ditore (përgatitore) e agjërimit dhe përkorimit (Kreshme), java para Pashkëve quhet Java e Shenjtë – pra kremtohet ringjallja e Krishtit që pati ndodhur 3 ditë pas vdekjes në kryq (në akord me Besëlidhjen e Re – pjesa e dytë e Bibles) – festa zgjat 2 ditë, festohet të Dielën dhe të Hënën, në kalendar festa çdo vit bie mes 22 Marsit dhe 25 Prillit, të Dielën e parë (dhe të Hënën), pas Hënës së plotë dhe pas fillimit të pranverës.
Historikisht, Pashkët e krishtera janë të ndërlidhura me Pashkët hebraike (hebrenjtë e festojnë çlirimin e popullit të tyre nga robëria, nën prirjen e Moisiut, dmth. çlirimin nga Egjipti, nga zgjedha e tiranisë faraonike), termi “Pashkë” nënkupton “kalimin” (nga një fazë në tjetrën), për hebrenjtë në kuptimin e kalimit nga robëria në liri, ndërsa për të krishterët nga vdekja fizike në “jetën e amshuar” (shpirtërore).
(sguraziu – ap, 10 prill 2020)