Pablo Picasso – Shekspiri, 1965 – dhe Balzaku, 1952

Pablo Picasso (1881-1973) – Shekspiri, 1965 – dhe Balzaku, 1952

…sipas Pikasos kështu duhet vizatuar surratet e atyre që dinë t’i lakadredhojnë penat, psh. surratet e Shekspirit e të Balzakut do jenë diç si karikatura super-simplistike, thjesht dy-tri vijash pikasiane : )
(sg – ap, 10 prill 2020)

Pablo Picasso (1881-1973) – Shekspiri, 1965 – dhe Balzaku, 1952