Princeshë Diana & Nënë Tereza (Sierra Leone, 1997, Maltë, 2001)

Republika e Sierra Leone – Princeshë Diana & Nënë Tereza, 250 Dollarë (Flori), 1997
“1961-1997 In Memoriam. Diana – The People’s Princess”

[ Princeshë Diana (1961-1997) dhe Nënë Tereza (1910-1997) qenë takuar me njëra-tjetren për herë të parë në v. 1992, ndërsa për herë të fundit më 18 Qershor 1997 në Nju Jork, të dyja vdiqen pak muaj më vonë, Princeshë Diana më 31 Gusht 1997, ndërsa Nënë Tereza më 5 Shtator 1997 ]

Republika e Sierra Leone – Princeshë Diana & Nënë Tereza, 250 Dollarë (Flori), 1997

Republika e Maltës (Repubblika ta’ Malta)
“Urdhri i Maltës”, Nënë Tereza (1910-1997), 5000 Lira (Flori), 2001

“Urdhri i Maltës”, Nënë Tereza (1910-1997), 5000 Lira (Flori), 2001