Edna St. Vincent Millay – Fiq gjembaçësh: Fiku i parë

FIQ GJEMBAÇËSH: FIKU I PARË
Edna St. Vincent Millay [ 1892-1950, ShBA ]

Në të dy skajet digjet qiri im;
S’do zgjasë gjithë natën, do shuhet;
Por ah, ju armiq, dhe oh, miqtë e mi –
Jep një dritë aq të bukur!

– – –
Burimi: revista “Poetry”, Qershor 1918 – via Poetry Foundation, USA
© për përkthimin S. Guraziu – Ars Poetica, 2020