Luis Ricardo Falero – Shpirti i Njeriut, 1894

Luis Ricardo Falero (1851-1896) – Shpirti i Njeriut, 1894

…sipas spanjollit Falero kur njeriu vdesë shpirti është diç si një vajzë e bukur me pëlhura të bardha, e shoqëruar drejt parajsës qiellore nga një engjëll i bardhë me krahë të mëdhenj, gjithçka e bardhë… shpirti dhe engjëlli dmth. ngjashëm si dy pëllumbesha : )
(përndryshe vetë vdekjen piktorët e paraqesin të “zezë”, zakonisht si një skelet me një pelerinë të zezë dhe me një kosë të frikshme në duart)

Luis Ricardo Falero (1851-1896) – Shpirti i Njeriut, 1894