Diç si “viking” modern!

[ diç si “viking” modern ]

…paska dhe kështu – me brirët (e helmetës), me qetësinë (burrërore), dhe me krenarinë (mustakologjike)… duket si një “viking” modern me kalin e drunjtë : )
(sg – ap, j 2020)