E E Cummings – “Vetmia”, dhe “Misteri i Qetësisë”

[ sguraziu – ars poetica, shtator 21 ]

E. E. Cummings – “Vetmia” (Loneliness)
…sipas Cummings, një gjeth i vetmuar thjesht bie, zor ta përballojë ‘gravitetin’ e vetmisë… gjoja duke mos u mërzitur asfare : )

***
E. E. Cummings – “Misteri i Qetësisë” (Mystery of Stillness)
(asgjë s’mund ta tejkalojë misterin e qetësisë – nothing can surpass the mystery of stillness)