Tracy K. Smith – Shtetet e Bashkuara Ju Mirëpresin

Tracy K. Smith [1972, ShBA ]

SHTETET E BASHKUARA JU MIRËPRESIN
Tracy K. Smith [1972, ShBA ]

 

Pse dhe me fuqinë e kujt të nisën këtu?

Çfarë sheh që mund t’kishe dëshirë ta vjedhësh?

Pse ky vallëzim? Pse trupat tuaj të errët

E pinë gjithë dritën? Ç’je duke kërkuar

Që ne të ndjejmë? Ke vjedhur ndonjë gjë? Pastaj

Ç’kërcen ashtu në gjoksin tënd? Cila është

Natyra e misionit tënd? Je duke kërkuar

T’ofrosh një faj-rrëfim? Ke diç t’bësh

Me të tjerët e sjellur për dëm? Pastaj

Pse ky frikësim? Dhe pse e pushton

Natën tonë, duarngritur, syhapur, gojëmbyllur

Si fantazmë? Ka diç që dëshiron ta pranosh?

Është ky ndonjë test enigmatik? Çfarë nëse

Dështojmë? Si dhe kujt t’ia drejtojmë apelin tonë?

– – –
© 2018 T. K. Smith – Burimi: “Wade in the Water” (Graywolf Press), via Poetry Foundation, USA
© për përkthimin S. Guraziu – Ars Poetica, 2021