Boris Maruna – Idealizmi i poetëve kroatë

Boris Maruna (1940-2007)

IDEALIZMI I POETËVE KROATË
Boris Maruna [1940-2007, Kroaci]

Ajo që këta njerëz shpesh harrojnë
Është se shpella e Platonit me shumë hije
Njëra nga këto hije në çdo moment të historisë
– Të cilën e krijon ose e përkrahë –
Mban në duart një pushkë ajrore
Dhe ngadalë si hardhucat i heq nga muri fillimisht
Të bindurit, pastaj kokëfortët
Të gjitha mendimet tona.

– – –
© Boris Maruna – Burimi: “Ngushëllimi i kaosit” (Antologji e poezisë bashkëkohore kroate)
© nga kroatishtja: S. Guraziu – Ars Poetica, 2016