Bertrand Russell – S’duhet besuar pragmatisht në asnjë filozofi!

Mendoj se ne gjithmonë priremi t’i argëtojmë opinionet tona me nga një dozë dyshimi. Nuk ua dëshirojë njerëzve që të besojnë pragmatisht në asnjë filozofi, madje as në timen.” – Bertrand Russell (1872-1970)

[ anise filozofi i lashtësisë Ciceroni ka jetuar 2000 vjet (para meje dhe dmth. po ashtu) para filozofit modern Russell, si filo-shaka… thënies së tij më lart ndoshta më së miri do i “përgjigjej” thënia e Ciceronit “s’ka diç më absurde (sesa kjo e thënë), mirëpo (dihet) është thënë nga një filozof 🙂 – sguraziu

Bertrand Russell (1872-1970)