Carolyn Thompson – “Gulçimi për Frymën”, 2013

(sguraziu – ars poetica, tetor 2018)

…nuk e dija se ekzistojnë kaq shumë lloje të dashurisë : )
poezinë pa fjalë, “poezinë e pikësimit” e kuptova plotësisht pas “studimit” të subjektit që Carolyn Thompson e trajton – “Gulçimi për Frymën“, seri prej dhjetë “vizatimesh” me shenjat e pikësimit nga libri erotik “Eros Unbound” (Erosi i Lirë) të autores Anaïs Nin, në secilën prej dhjetë faqeve të vëllimit origjinal me tregime erotike, Anaïs Nin e përshkruan një karakter që përjeton orgazmin.
Pra Carolyn Thompson i largon fjalët, na i shfaq vetëm titujt, numrat e faqeve, presjet dhe pikat, ku në pjesët narrative të librit, personazhit i merret fryma nga deliri orgazmik : )

…sinqerisht, nuk e dija se ekzistojnë kaq shumë lloje të dashurisë – vetë s’e kam lexuar librin erotik të Anaïs Nin, por në Amazon përshkruhet pakashumë si vijon:
tregimet e Anaïs Nin eksplorojnë natyrën seksuale dhe zgjimin e dëshirës – një femër e bukur, naive, duke e zbuluar ngadalë seksualitetin e vet; një takim erotik nën dritën e hënës diku në plazh; një burrë që e mëson artin e pasionit në një karvan ciganësh etj – me temën e përbashkët të dashurisë, shkrimet në serinë e Dashurive të Mëdha mbulojnë mbi dy mijë vjet dhe disa botë të ndryshme, lexuesit do ta kenë rastin të njihen me mundësitë dhe me gjërat ekstreme: të dashurisë romantike, dashurisë platonike, dashurisë erotike, dashurisë homoseksuale, dashurisë virgjërore, dashurisë “tradhtare” (kurorëshkelëse), dashurisë prindërore, dashurisë bijnore a birnore, dashurisë nostalgjike, dashurisë së pakrahasueshme, dashurisë së paligjshme, për t’mos përmendur dashurinë e humbur, dashurinë e shthurur (shtrembëruar) e obsesionale
ngela, hm… njeriu kurrë s’u ndalka së mësuari, e qartë : )

segura

Leave a Reply

Your email address will not be published.