J. J. Taillason – Akili duke e vënë trupin e Hektorit poshtë këmbëve të Patrokliut, 1769

Jean J. Taillason (1745-1809) – Akili duke e vënë trupin e Hektorit poshtë këmbëve të Patrokliut, 1769

Jean J. Taillason (1745-1809) – Akili duke e vënë trupin e Hektorit poshtë këmbëve të Patrokliut, 1769