Balanci (artistik) mes Realitetit dhe Fantazisë!

“… të bazohesh vetëm në realitetin ndoshta s’është e mjaftueshme, jo vetëm nuk mjafton por është dhe e mërzitshme, të zhytesh thellë e të sorollatesh në dimensionin e fantazisë, është mjaft e rrezikshme – pasi fantazia është diç si humnerë, Niçe na pati paralajmëruar, nëse shohim tepër gjatë në një humnerë, edhe humnera fillon të ‘shikojë’ brenda nesh – shkurt e gjitha çfarë duhet është gjetja e një ekuilibri të shëndetshëm mes realitetit dhe fantazisë…”
(sguraziu, 2015)

– – –

(Artistic) Equilibrium Between Reality and Fantasy!

“…sticking only to the realistic realm perhaps isn’t enough, not only isn’t enough but it’s boring too, going too deep and dwell in the fantasy is too risky – for fantasy is just the same as an abyss, Nietzsche had warned us, if we look too long into the abyss, it begins to look back into us – so the point is finding a healthy equilibrium between reality and fantasy…”
(sguraziu, 2015)