Ken Mikolowski – Asgjëja

ASGJËJA
Ken Mikolowski (ShBA)

mund ta zëvendësojë

poezinë
në jetën time
dhe një ditë
me siguri
do t’ndodhë

– – –
© 1991 K. Mikolowski – Burimi: Big Enigmas (Past Tents Press, 1991) – via Poetry Foundation (USA)
© për përkthimin: S. Guraziu, Ars Poetica, 2015