Marion Kraske (Heinrich Böll Stiftung) – Radicalisations, 2019

…një analizë politike për shtetet e Ballkanit, me titull “Radikalizime(t)”, publikuar nga Heinrich Böll Stiftung, 19 Nëntor 2019, nuk i sheh gjërat aspak mirë lidhur me zhvillimet në Ballkan, në fakt aut. Marion Kraske e akuzon politiken e “verbër evropiane për krijim të luftrave të ardhshme”…

Marion Kraske (Heinrich Böll Stiftung) – Radicalisations
(Creating wars, for now without weapons – It must be unique worldwide)

https://ba.boell.org/en/2019/11/19/perspectives-radicalisations