Llambi Blido – Në Pultin e Komandimit, 1971

Llambi Blido (l. 1939) – Në Pultin e Komandimit, 1971

…vërejtja se “Modernizmi Artistik” (Perëndimor) pati filluar të “hibridizohej” me Artin e Realizmit Socialist (ose ta influenconte atë) padyshim qëndron, dhe ndoshta mund të hetohet në këtë tabllo të piktorit Llambi Blido mjaft mirë…

Llambi Blido (l. 1939) – Në Pultin e Komandimit, 1971

Çlirim Ceka (l. 1945) – “30 korrik 1978” (Çeliku Çan Bllokaden)

…e qartë se piktura ishte si “refleksion” i determinancës dhe i vetëbesimit në një kohë të vështirë ekonomike, tashmë  Shqipëria duhej ballafaquar me veshtiresitë mbështetur vetëm në “forcat e veta”, faza e rëndë e izolimit total të Shqipërisë do ta bënte pashmangshëm të veten (sa për orientim, e ngjita djathtas një lloj “kohëlinje” grafike…)

Çlirim Ceka (l. 1945) – “30 korrik 1978” (Çeliku Çan Bllokaden)

Vilson Kilica (1932-2016) – Brigada e grave (ose Brigadieret)

…për fat të keq, derisa biografinë e V. Kilica Galeria Kombëtare e ka mjaft të “gjaaaaatë” (kanë fjalë pa kursim ama jo dhe ilustrime sa i përket veprës pikturale të Kilica, në faqen e vet Galeria i prezanton vetëm 2-3 foto të dobëta “low res”, më të dobëta sesa fotot e kohës së Xhaxhit dikur) – sipas biografisë në Galeria Kombëtare, Vilson Kilica ishte njëri nga artistët më të rëndësishëm shqiptarë të Realizmit Socialist në vitet 1960-1990. Ishte studenti i parë shqiptar që merrte mësime në ateljenë e profesorit B. V. Joganson, një nga figurat më të rëndësishme të artit të realizmit socialist sovjetik…

(sguraziu – ap, nentor 2019)