Marco Ugolini – “Per Color”

Marco Ugolini – “Per Color
…kjo seri fotografike e shportave të “konsumit”, e cila përfshin dhe ngjyrash të tjera (e fotografit nga Londra, M. Ugolini) qenka titulluar “Per Color”, dhe qenka shkrepur diku në një supermarket të Brazilit, paska synuar prezantimin e dyqaneve moderne si hapësira manipulimi, ku ne blerësit e përditshëm joshemi, tundohemi nga pop-kultura e marketingut bashkëkohor, nga dizajni e nga elementet “artifiça”, nga paketimet shumëngjyrëshe, nga etiketat tërheqëse, por në fakt duke blerë produkte me të cilat e kemi humbur çdo “lidhje” natyrore…
[ faqja e tij – jesuismonreve(dot)org ]
(sguraziu – ap, prill 2020)

Marco Ugolini – “Per Color”