Mário Martins Atelier – Casa Eliptica, 2013-16

Mário Martins Atelier – Casa Eliptica, 2013-16
[ Luz – Lagos, Portugali – Arkitekt: Mário Martins – Bashkëpunëtorë: Sónia Fialho, Rui Duarte, Nuno Colaço ]

“…me bazën e saj eliptike shtëpia është qëllimisht skulpturale dhe organike, është kërkuar një ekuilibër mes plotësisë dhe zbraztësisë, mes peshës dhe ajrit (pezullimit, gjendjes së papeshë), mes dritës dhe hijes, ose, mes objektit dhe imazhit të vet, modeli është një marrëdhënie mes reales dhe imagjinatës, mes hapësirave fizike dhe atyre virtuale, rrjedhshmëria dhe butësia organike i pasqyrojnë format natyrore, duke e përcaktuar kështu shtëpinë arkitektonikisht në mjedisin e vet të natyrshëm…” [ Mário Martins Atelier ]

(sg – ap, prill 2020)

Mário Martins Atelier – Casa Eliptica, 2013-16

Mário Martins Atelier – Casa Eliptica, 2013-16

Mário Martins Atelier – Casa Eliptica, 2013-16