Hartat e “openstreetmap” (në vend të atyre të google)

[ integrimi i hartave të “openstreetmap” (në vend të atyre të google)test ]

…(ata që kanë nevojë për gjërat e avancuara të hartave, kuptohet duhet ndryshe) më së lehti qenka të vizitohet [ OpenStreetMap ] të kërkohet aty vendi, qyteti etj (sipas nevojës), tutje të klikohet “share”, u shfaqka kodi përkatës dhe i cili pastaj të përdoret brenda faqes – unë psh. kërkova “guri i zi”, dhe ja harta sakaq ia bëri “zoom” rrethinës së Shkodrës, madje doli dhe një “rrenc” aty afër, dhe një “kullajxhi”, “ferracak”, “rragam”… e edhe një “gajtan”, lloj-lloj buzëqeshjesh toponimike, lloj-lloj të “padëgjuarash” simpatike, mirëpo hm… se na paska dhe “rrenca” afër Shkodrës s’kam ditur gjë : )